Galvenā lapaLapas karte un meklēšanaKontaktinformācija
LatviskiПо-русскиIn English

Ražotāja garantijas

 1. Ražotājs garantē, ka durvīm (vērtnei un kārbai), to apdarei un stiklojumam nav ražošanas defektu un nodrošina 1 gada garantiju kopš durvju izgatavošanas dienas.
 2. Ražotāja garantijas tiek nodrošinātas tikai tiešajiem pircējiem – gala patērētājiem vai īpašniekiem, kuru objektos uzstādītas durvis.
 3. Garantija tiek nodrošināta ar nosacījumu, ja durvis uzglabātas, transportētas, uzstādītas un ekspluatētas atbilstoši ražotāja instrukcijām.
 4. Garantijas nav spēkā uz defektiem (bojājumiem), kas radušies:
  • skābju vai citu ķīmisku vielu, kā arī ūdens un tvaiku ietekmē
  • augstas temperatūras vai uguns ietekmē
  • nepareizas durvju transportēšanas vai uzglabāšanas gadījumā
  • nepareizas durvju montāžas un uzstādīšanas veikšanā
  • nepareizas durvju ekspluatācijas un kopšanas rezultātā
  • pieļaujot citas darbības, kas saistītas ar instrukciju neievērošanu durvju transportēšanā, uzglabāšanā, montāžā, uzstādīšanā, ekspluatācijā un kopšanā
 5. Ražotājs apņemas izskatīt pretenzijas, kurās norādīta sekojoša informācija:
  • durvju apraksts (veids)
  • durvju īpašnieka vārds, uzvārds, adrese
  • durvju uzstādītājs (privātpersona vai firma) un uzstādīšanas datums
  • durvju pirkuma apliecinājums (pirkuma čeks)
  • detalizēts konstatēto defektu apraksts

Ražotājs patur tiesības atlikt deformētu durvju nomaiņu uz 12 mēnešiem (kopš durvju uzstādīšanas datuma), ņemot vērā materiālu stabilizācijas (izlīdzināšanās) laiku konkrētas telpas gaisa temperatūras un mitruma pakāpes ietekmē.