Galvenā lapaLapas karte un meklēšanaKontaktinformācija
LatviskiПо-русскиIn English

Karjeras iespējas

Reaton personāla vadība tiek realizēta, pamatojoties uz uzņēmuma stratēğiskās attīstības plāniem. Darbiniekiem piedāvājam konkurētspējīgu darba apmaksu un priekšrocības, kādas sniedz darbs lielā un veiksmīgā organizācijā, kas pārliecinoši ieņem līdera pozīcijas kvalitatīvu preču tirgū.

Sia Reaton, Ltd privatuma politika darbinieku atlases procesā

CV paziņojums par konfidencialitāti

Datu apstrādes kontrolieris: SIA Reaton, LTD,

reģistrācijas numurs: 40003015277

adrese: Rīga, Čiekurkalna 2.līnija, LV-1026

Personāla atlases procesa ietvaros SIA Reaton, LTD apkopo un apstrādā personas datus par darba meklētājiem.

1. Kādu informāciju mēs apkopojam?

SIA Reaton, Ltd apkopo daudz informācijas par jums. Tas ietver:

- jūsu vārds, adrese un kontaktinformācija, tostarp e-pasta adrese un tālruņa numurs;

- informācija par jūsu kvalifikāciju, prasmēm, pieredzi un nodarbinātības vēsturi;

- informācija par jūsu pašreizējo atalgojuma līmeni;

- informācija par jūsu tiesībām strādāt LV.

SIA Reaton, Ltd iesaka jums neizpaust sensitīvus personiskos datus. SIA Reaton, Ltd var apkopot šo informāciju dažādos veidos. Piemēram, dati var būt ietverti pieteikuma veidlapās, CV vai CV, kas iegūti no jūsu pases vai citiem personu apliecinošiem dokumentiem, vai apkopoti, izmantojot intervijas vai cita veida novērtējumus. Mēs varam arī apkopot Jūsu personas datus no trešajām personām. Mēs varam pieprasīt informāciju no trešajām personām tikai gadījumā, ja Jūsu kandidatūra ir izvēlēta un mēs Jūs iepriekš informēsim par šādu darbību.Dati var tikt glabāti dažādās vietās, ieskaitot personāldaļas sistēmas, IT sistēmas tai skaitā ieskaitot e-pastu.

2. Kāpēc SIA Reaton, LTD apstrādā personas datus?

Mums ir jāapstrādā dati, lai sakontaktētos ar Jums. Iespējams, mums arī būs jāapstrādā jūsu dati, lai noslēgtu ar Jums līgumu. Dažos gadījumos mums ir jāapstrādā dati, lai pārliecinātos, ka mēs izpildām noramtīvajos aktos noteiktās prasība. SIA Reaton, LTD ir leģitīma interese par personas datu apstrādi personāla atlases procesā. Datu apstrāde no darba kandidātiem ļauj mums vadīt personāla atlases procesu, novērtēt un apstiprināt kandidāta piemērotību nodarbinātībai un izlemt, kam piedāvāt darbu. Iespējams, mums arī vajadzēs apstrādāt datus no kandidātu iesniedzējiem, lai atbildētu un aizstāvētu savas tiesiskās intereses prasījumu gadījumā. Mums var būt arī piekļuve informācijai par kandidātiem, kuriem ir invaliditāte. Mēs apstrādājam arī šādu informāciju.

3. Kam ir piekļuve datiem?

Jūsu informācija var tikt nodota uzņēmuma iekšienē, lai nodrošinātu darbības, kas saistītas ar personāla atlases procesu un pieņemšanu darbā. Tas ietver personāldaļas un vakanci izsludinājušā departamenta, kandidātu novērtēšanas procesā iesaistītos intervētājus, vadītājus uzņēmējdarbības jomā ar vakanci un IT nodaļas atbildīgajam darbiniekiem, ja piekļuve viņu datiem ir nepieciešama viņu tiešo uzdevumu veikšanai. Mēs nenodosim jūsu datus trešajām pusēm, ja vien Jūsu kandidatūra netiks izvēlēta un ar Jums tiks noslēgts darba līgums.

4. Kā SIA Reaton, LTD aizsargā datus?

Mēs nopietni uztveram jūsu datu drošību. Mums ir iekšēja politika un kontrole, lai nodrošinātu, ka jūsu dati netiek zaudēti, nejauši dzēsti, nepareizi izmantoti vai izpausti, un tiem nevar piekļūt personas, kurām nav piekļuves tiesību.

5. Cik ilgi SIA Reaton, LTD saglabāt datus?

Ja jūsu pieteikums par nodarbinātību nav veiksmīgs, organizācija saglabās datus 6 mēnešus pēc attiecīgā darbā pieņemšanas procesa beigām. Šī perioda beigās vai kad jūs atsaucat savu piekrišanu, jūsu dati tiek dzēsti vai iznīcināti. Ja ar Jums tiks noslēgts darba līgums, personāla dati, kas apkopoti personāla atlases procesā, tiks pārsūtīti uz jūsu personāla lietu datni (elektroniski un uz papīra) un tiks saglabāti laika periodā, kamēr ir spēkā Jūsu darba līgums. Periodi, kuros tiks glabāti jūsu dati, tiks iesniegti jaunā konfidencialitātes paziņojumā.

6. Tavas tiesības

Kā datu subjektam jums ir vairākas tiesības. Jūs varat:

- pēc pieprasījuma piekļūt un iegūt jūsu datu kopiju;

- pieprasīt SIA Reaton, LTD mainīt nepareizus vai nepilnīgus datus;

- pieprasīt SIA Reaton, LTD izdzēst vai pārtraukt jūsu datu apstrādi, piemēram, ja dati vairs nav vajadzīgi apstrādes nolūkos; un iebilst pret jūsu datu apstrādi, ja SIA Reaton, LTD pamato jūsu datu apstrādi ar leģitīmām interesēm.

Ja jūs vēlaties izmantot kādu no šīm tiesībām, lūdzu, sazinieties ar reaton@reaton.lv. Ja jūs uzskatāt, ka SIA Reaton, LTD nav ievērojusi jūsu tiesības uz datu aizsardzību, Jūs varat iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Valsts datu inspekcijai.

7. Kas notiek, ja jūs nesniedzat personas datus?

Ja Jūs neesat piekritis un atļāvis savu personu datu apstrādi noteikumos minētajam mērķim un apjomā, tad Jūsu dati tiks nekavējoties dzēsti no SIA Reaton, LTD sistēmas, tiklīdz tie būs saņemti.Ja Jūs vēlaties atjaunināt vai papildināt savu CV jebkurā laikā, Jūs varat nosūtīt mums izmaiņas. Izmaiņas var nosūtīt, nosūtot jaunu CV uz e-pastu cv@reaton.lv. Pirms izmaiņu nosūtīšanas, Jums ir atkārtoti jāapstirpina šie noteikumi.